1. skrzynka rozdzielcza złożona
2. rysunek składania skrzynki
3. specyfikacja części skrzynki
4. nasada złożona z półzłączem
5. rolka złożona
6. koło zębate z=31,z=21, z=44
7. wały wypustowy 5.8. Silnik-pompa MN 250/160