1. schemat instalacji
2. specyfikacja instalacji
3. rozdzielacz hydrauliczny ВММ–10
4. pompa NSZ
5. rozdzielacz hydrauliczny МКПВ 32/3
6. rozdzielacz hydrauliczny МКПВ 20/3
7. hydrazawor zwrotny Г51-35